SLUTTSPILL CUP 2016

http://skotthyll.no/resultater/Sluttspillet_NC2016.pdf

ÅRENE 2005 - 2016

ÅRENE 2005 - 2016                                                                                                               NM-HISTORIE for Klefstadhaugen Skotthyllklubb             År  >>> 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005   Sted  >>> Kristiansund kunstgress Verdal Sveberg skole, Malvik Tønsåsen idr.senter, Lånke Moan Idrettspark, Børsa Lundamo kunstgress Rye kunstgress Verdal Klett Bjugn skøytehall Lånke idr.bane Verdal   Arrangør  >>> Bolga-Bom, Røssern og Trønderlaget Verdal Grønberg Korstad og Sorte Eggkleiva Vestsida Klefstadhaugen Verdal Heimdal Fosen krets Bjørgmyran/Sorte Verdal Navn Klasse Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Anders Strand Menn senior               200 / 212.-pl. av 232           5-erlag senior               1440 / 33.-pl. av 37           10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10         Arne Larsen Veteran 3   140/45.-pl. Av 49 140/45.-pl. Av 49 110/51.-pl. Av 51 240/37.-pl. Av 46 270 / 35.-pl. av 51 220 / 40.-pl. av 51 200 / 53.-pl. av 58           Veteran 3 - lag   270/10.-pl. Av 10 270/10.-pl. Av 10 710/5.-pl. Av 6 740/6.-pl. Av 7 530 / 6.-pl. av 7 560 / 8.-pl. av 8 500 / 11.-pl. av 11           5-er blandalag         940/22.-pl. Av 22 1210 / 18. pl. Av 21 890 / 17. pl. Av 17             Uklassifisert   110/32.-pl. Av 34 110/32.-pl. Av 34   230 240 / 34.-pl. av 45 240 / 30.-pl. av 36           Asbjørn Megård Veteran 2                 230 / 61.-pl. av 67   380 / 31.-pl. av 54     Veteran 2 - lag                 1030 / 14.-pl. av 21 1230 / 10.-pl. av 16 1060 / 12.-pl. av 12     Veteran 3 410/16.-pl. Av 49 540/5.-pl. Av 46 !!! 280/31.-pl. Av 49 240/40.-pl. Av 51 350/23.-pl. Av 46 340 / 26.-pl. av 51 240 / 36.-pl. av 51 160 / 57.-pl. av 58           Veteran 3 finale   330 - 870/9.-pl. Av 12 !!!                       Veteran 3 - lag 1290/3.-pl. Av 10 !!! 1470/1.-pl. Av 10 !!! 1000/5.-pl. Av 10 700/6.-pl. Av 6 740/6.-pl. Av 7 830 / 4.-pl. av 7 840 / 3.-pl. av 8!! 500 / 11.-pl. av 11           5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1820/9.-pl. Av 18 1600/18.-pl. Av 22 1210 / 18. pl. Av 21 1360 / 15.-pl. av 17             Uklassifisert 360/15.-pl. Av 43 450/11.-pl. Av 32 410/9.-pl. Av 34 290/26.-pl. Av 32 380 310 / 29.-pl. av 44 300 / 25.-pl. av 36           Asbjørn Rye Veteran 2               460 / 29.-pl. av 60 340 / 45.-pl. av 67   260 / 45.-pl. av 54     Veteran 2 - lag                 1030 / 14.-pl. av 21   1060 / 12.-pl. av 12     5-er blandalag           1520 / 14.-pl. av 21 1360 / 15.-pl. av 17             Uklassifisert           210 / 38.-pl. av 45 370 / 22.-pl. av 36             Veteran 3           160 / 45.-pl. av 51 310 / 23.-pl. av 51             Veteran 3 - lag           830 / 4.-pl. av 7 840 / 3.-pl. av 8!!           Bendik Lyng Junior                   200 / 13.-pl. av 16 270 / 16.-pl. av 30     Junior 3-erlag                   1180 / NR 1 !!! av 5 1010 / NR 3 !!! av 8   Benrik Hanger 5-er blandalag           630/21.-pl. Av 21               Uklassifisert           150/43.-pl. Av 45             Bjørn Haug Veteran 2         430/35.-pl. Av 79 460 / 24.-pl. av 84 460 / 19.-pl. av 72 440 / 34.-pl. av 60           Veteran 2 - lag         1160/9.-pl. Av 23 1220 / 8.-pl. av 21 1220 / 9.-pl. av 22 1350 / 8.-pl. av 21           5-er blandalag         1600/18.-pl. Av 22 1520 / 14.-pl. av 21 2260 / 3.pl. av 17!!             Uklassifisert         380 500 / 9.-pl. av 45 440 / 13.-pl. av 36           Bjørn Wangsholm Menn senior                       160 / 239.-pl. av 249   5-erlag senior                       1270 / 42.-pl. av 42   Veteran 1                     190 / 38.-pl. av 42     Veteran 1 - lag                     690 / 20.-pl. av 21     Veteran 2     230/52.-pl. Av 67 360/48.-pl. Av 73                   Veteran 2 - lag     550/18.-pl. Av 19 1090/18.-pl. Av 25           1230 / 10.-pl. av 16     Chris Pennock Menn senior               250 / 193.-pl. av 232   230 / 213.-pl. av 241 300 / 231.-pl. av 296     5-erlag senior               1440 / 33.-pl. av 37     1180 / 52.-pl. av 54     10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. Av 16   Dagfinn Klefstad Veteran 3             230 / 38.-pl. av 51             Veteran 3 - lag             560 / 8.-pl. av 8           Dagny Klefstad Damer senior   290/14.-pl. Av 26                       5-er blandalag   1460/14.-pl. Av 15                     Elin Theodorsen Damer senior           110 / 38.-pl. av 41 250 / 30.-pl. av 45 160 / 34.-pl. av 43 180 / 36.-pl. av 58         Damer 3-erlag             470 / 9.-pl. av 10 330 / 9.-pl. av 10 370 / 12.-pl. av 13         5-er blandalag           630/21.-pl. Av 21               Veteran 1 - lag             660 / 16.-pl. av 17             Damer veteran             170 / 7.-pl. av 7           Erling A. Holm Junior                       130 / 29.-pl. av 36   Junior 3-erlag                       320 / 10.-pl. av 10 Frida Hyllmark Damer senior             130 / 42.-pl. av 45             Damer 3-erlag             470 / 9.-pl. av 10             Junior             190 / 7.-pl. av 10             Junior finale             40 - 230/NR 10 av 10           Gudmund Klevset Veteran 2     460/18.-pl. Av 67 700/2.-pl. Av 73!!! 250/65.-pl. Av 79 370 / 38.-pl. av 84 350 / 49.-pl. av 72 350 / 43.-pl. av 60 460 / 32.-pl. av 67   420 / 23.-pl. av 54     Veteran 2 finale       540 - 1240/3.-pl. Av 10!!!                   Veteran 2 - lag     1150/9.-pl. Av 19 1820/2.-pl. Av 25!!! 930/18.-pl. Av 23 1220 / 8.-pl. av 21 1220 / 9.-pl. av 22 1350 / 8.-pl. av 21 1030 / 14.-pl. av 21 1230 / 10.-pl. av 16 1060 / 12.-pl. av 12     Veteran 3 560/6.-pl. Av 49!!! 540/3.-pl. Av 46 !!!                       Veteran 3 finale 490 - 1050/4.-pl. Av 12!!! 520 - 1060/4.-pl. Av 12 !!!                       Veteran 3 - lag 1290/3.-pl. Av 10 !!! 1470/1.-pl. Av 10 !!!                       5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 2000/7.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 2420 / 3.pl. av 21!! 2260 / 3.pl. av 17!!             Uklassifisert 430/6.-pl. Av 43   420/8.-pl. Av 34 330/21.-pl. Av 32 370 440 / 17.-pl. av 45 520 / 7.-pl. av 36           Gunnar Jacobsen Veteran 3 190/46.-pl. Av 49 320/29.-pl. Av 46 130/48.-pl. Av 49 160/47.-pl. Av 51 90/46.-pl- av 46 170 / 44.-pl. av 51 110 / 50.-pl. av 51             Veteran 3 - lag 910/8.-pl. Av 10 1010/7.-pl. Av 10 270/10.-pl. Av 10 710/5.-pl. Av 6   530 / 6.-pl. av 7 560 / 8.-pl. av 8             5-er blandalag     880/17.-pl. Av 18 1070/17.-pl. Av 18 940/22.-pl. Av 22 1210 / 18.-pl. av 21 890 / 17.-pl. av 17             Uklassifisert   290/28.-pl. Av 32 120/30.-pl. Av 34 260/28.-pl. Av 32 190 130 / 44.-pl. av 45 120 / 35.-pl. av 36           Hege T. Berntsen Junior                       10 / 35.-pl. av 36   Junior 3-erlag                       320 / 10.-pl. av 10 Helge Dahl Menn senior 470/17.-pl. Av 165 !!! 460 / 57.-pl. Av 162                       Menn senior finale 390 - 860/21.-pl. Av 30 !!!                         5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15                     Jens Klemetsaune Menn senior               520 / 49.-pl. av 232 430 / 99.-pl. av 254 280 / 191.-pl. av 241 200 / 273.-pl. av 296 170 / 234.-pl. av 249   5-erlag senior               1440 / 33.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44 1850 / 32.-pl. av 41 1650 / 44.-pl. av 54 1270 / 42.-pl. av 42   10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. Av 16     Veteran 1                 390 / 24.-pl. av 36 280 / 23.-pl. av 27 370 / 22.-pl. av 42     Veteran 1 - lag   900/14.-pl. Av 16             790 / 14.-pl. av 15 640 / 11.-pl. av 11 690 / 20.-pl. av 21     Veteran 2 310/47.-pl. Av 56 290/52.-pl. Av 63 390/29.-pl. Av 67 690/3.-pl. Av 73!! 440/31.-pl. Av 79 390 / 37.-pl. av 84 410 / 35.-pl. av 72 560 / 10.-pl. av 60           Veteran 2-finale       380 - 1070/8.-pl. Av 10!!       510 - 1070/NR 8 av 10           Veteran 2 - lag     1150/9.-pl. Av 19   930/18.-pl. Av 23 1220 / 8.-pl. av 21 1220 / 9.-pl. av 22 1350 / 8.-pl. av 21           Uklassifisert 190/36.-pl. Av 43 350/20.-pl. Av 32 210/27.-pl. Av 34 320/23.-pl. Av 32 360 480 / 11.-pl. av 45 410 / 18.-pl. av 36             5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 2420 / 3.-pl. av 21!! 2260 / 3.-pl. av 17!!           Jim Feirud Menn senior 100/158.-pl. Av 165 250/142.-pl. Av 162 330/87.-pl. Av 207                     5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 2000/7.-pl. Av 15 880/17.-pl. Av 18                   John Skogmo Menn senior       520/43.-pl av 212 460 / 78.-pl. Av 231 550 / 19.-pl. av 242 540 / 38.-pl. av 230 520 / 49.-pl. av 232 580 / 27.-pl. av 254 470 / 87.-pl. av 241 410 /145.-pl. av 296     Senior finale           440-990/NR 25 av 30     360 - 940/NR 28 av 30         5-erlag senior               1390 / 34.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44 1850 / 32.-pl. av 41 1650 / 44.-pl. av 54     10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. Av 16     5-er blandalag       1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 2420 / 3.-pl. av 21!! 2260 / 3.-pl. av 17!!             Junior                 570 / 1.-pl. av 14!!! 610 / 2.-pl. Av 16!!!  560 / 1.-pl. av 30!!!     Junior finale                 510 - 1080/NR 1 !!! 700 - 1310/NR. 2 !!! 530 - 1090 / NR. 1 !!!     Junior 3-erlag                   1180 / NR 1 !!! Av 5 1010 / NR 3 !!! av 8   John Strand Menn senior       60/207.-pl. Av 212 120 / 227.-pl. Av 231 200 / 214.-pl. av 242 160 / 220.-pl. av 230 230 / 199.-pl. av 232           5-erlag senior               1390 / 34.-pl. av 37           10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10           5-er blandalag       1070/17.-pl. Av 18 940/22.-pl. Av 22 1520 / 14.-pl. av 21 890 / 17.-pl. av 17             Veteran 1       70/44.-pl. Av 45 170/32.-pl. Av 35 110 / 42.-pl. av 44 200 / 31.-pl. av 34 240 / 28.-pl. av 31           Veteran 1 - lag       610/19.-pl. Av 19 630/15.-pl. Av 15 590/20.-pl. Av 21   660 / 13.-pl. av 13         Jon-Arne Skogstad Veteran 1     220/46.-pl. Av 54                     Veteran 1 - lag     850/15.-pl. Av 20                     5-er blandalag     880/17.-pl. Av 18                   Kate Iversen Damer senior                   470 / 5.-pl. av 46       Damer sen. finale                   270 - 740/NR 7 av 12     Lars Solem Veteran 1                   270 / 24.-pl. av 27       Veteran 1 - lag                   640 / 11.-pl. av 11     Lars Trang Veteran 3 280/40.-pl. Av 49 210/43.-pl. Av 46   440/22.-pl. Av 51 330/24.-pl. Av 46 90 / 50.-pl. av 51               Veteran 3 - lag 910/8.-pl. Av 10 1010/7.-pl. Av 10   710/2.-pl. Av 6   530/ 6.-pl av 7               5-er blandalag   1460/14.-pl. Av 15 880/17.-pl. Av 18 1070/17.-pl. Av 18 940/22.-pl. Av 22 630/21.-pl. Av 21               Uklassifisert     90/34.-pl. Av 34 290/24.-pl. Av 32 180 170/40.-pl. Av 45             Magne Rye Veteran 3       150/48.-pl. Av 51 150/41.-pl. Av 46 330 / 28.-pl. av 51 290 / 27.-pl. av 51 140 / 58.-pl. av 58           Veteran 3 - lag       700/6.-pl. Av 6 740/6.-pl. Av 7 830 / 4.-pl. av 7 840 / 3.-pl. av 8!! 500 / 11.-pl. av 11           5-er blandalag       1070/17.-pl. Av 18 940/22.-pl. Av 22 1520 / 14.-pl. av 21 1360 / 15.-pl. av 17             Uklassifisert       230/29.-pl. Av 32 220 170 / 41.-pl. av 45 270 / 28.-pl. av 36           Martin Skogmo Junior       90/13.-pl. Av 14                 Noa Gausen Feirud Yngre junior   170/1.-pl. Av 1 !!!                     Ole By Menn senior               50 / 232.-pl. av 232 150 / 238.-pl. av 254 230 / 214.-pl. av 241 230 / 263.-pl. av 296     5-erlag senior               1390 / 34.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44 1850 / 32.-pl. av 41 1180 / 52.-pl. av 54     10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. Av 16     Veteran 1               210 / 29.-pl. av 31 160 / 36.-pl. av 36 90 / 27.-pl. av 27 130 / 41.-pl. av 42     Veteran 1 - lag   900/14.-pl. Av 16         660 / 16.-pl. av 17 660 / 13.-pl. av 13 790 / 14.-pl. av 15 640 / 11.-pl. av 11 690 / 20.-pl. av 21     Veteran 2 - lag 970/13.-pl. Av 15   550/18.-pl. Av 19 1090/18.-pl. Av 25 1160/9.-pl. Av 23 800 / 16.-pl. av 21               5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15 1490/9.-pl. Av 18 1820/9.-pl. Av 18 1600/18.-pl. Av 22 1520 / 14.-pl. av 21 1360 / 15.-pl. av 17             Uklassifisert 280/28.-pl. Av 43 260/29.-pl. Av 32 220/26.-pl. Av 34 520/10.-pl. Av 32 310 440 / 16.-pl. av 45 120 / 36.-pl. av 36             Veteran 2 400/33.-pl. Av 56 240/57.-pl. Av 63 160/64.-pl. Av 67 390/44.-pl. Av 73 300/55.-pl. Av 79 340 / 49.-pl. av 84 290 / 60.-pl. av 72           Per Haugnes Menn senior 140/146.-pl. Av 165 340/103.-pl. Av 162 370/65.-pl. Av 207 230/176.-pl. Av 212   280 / 177.-pl. av 242 210 / 205.-pl. av 230 300 / 173.-pl. av 232 370 / 143.-pl. av 254   280 / 245.-pl. av 296     Veteran 1   370/30.-pl. Av 43 270/39.-pl. Av 54 220/38.-pl. Av 45   220 / 37.-pl. av 44 310 / 25.-pl. av 34             Veteran 1 - lag   900/14.-pl. Av 16 850/15.-pl. Av 20 610/19.-pl. Av 19   590/20.-pl. Av 21               5-erlag senior               1440 / 33.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44   1650 / 44.-pl. av 54     10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. av 16     5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1460/14.-pl. Av 15 1490/9.-pl. Av 18 1070/17.-pl. Av 18   1210 / 18.-pl. av 21 890 / 17.-pl. av 17           Per Gunnar Skogmo Menn senior                   220 / 219.-pl. av 241 180 / 287.-pl. av 296 150 / 242.-pl. av 249   5-erlag senior                   1850 / 32.-pl. av 41 1180 / 52.-pl. av 54 1270 / 42.-pl. av 42   10-erlag senior                     2830 / 16.-pl. Av 16     Junior                   370 / 7.-pl. av 16 180 / 23.-pl. av 30 180 / 25.-pl. av 36   Junior finale                   410 - 780/NR 5 av 12       Junior 3-erlag                   1180 / NR 1 !!! Av 5 1010 / NR 3 !!! av 8 320 / 10.-pl. av 10 Per Johan Lindgård Veteran 3   390/24.-pl. Av 46 310/25.-pl. Av 49                     Veteran 3 lag   1470/1.-pl. Av 10 !!! 1000/5.-pl. Av 10                     5-er blandalag     1490/9.-pl. Av 18                     Uklassifisert     270/21.-pl. Av 34                   Ragnvald Haug Veteran 1 - lag         630/15.-pl. Av 15                 Veteran 2   640+250=890/12.-pl. Av 63 ! 300/44.-pl. Av 67 340/50.-pl. Av 73 250/64.-pl. Av 79                 5-er blandalag   2000/7.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1820/9.-pl. Av 18                   Uklassifisert   440/12.-pl. Av 32 400/11.-pl. Av 34 460/13.-pl. Av 32                   Veteran 2 lag   1220/10.-pl. Av 14 1150/9.-pl. Av 19 1090/18.-pl. Av 25                   Veteran 3 - lag 1290/3.-pl. Av 10 !!!                         Veteran 3 320/28.-pl. Av 49                       Raymond Nilsen Menn senior 390/44.-pl. Av 165 360/96.-pl. Av 162                       5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 2000/7.-pl. Av 15                     Roald Kjørum Menn senior                     270 / 250.-pl. av 296     5-erlag senior                     1180 / 52.-pl. av 54     10-erlag senior                     2830 / 16.-pl. Av 16     Veteran 1           200 / 30.-pl. av 34 200 / 30.-pl. av 34             Veteran 1 - lag           200 / 16.-pl. av 17 200 / 16.-pl. av 17           Roland Jonuschies Menn senior 140/148.-pl. Av 165   230/147.-pl. Av 207 260/166.-pl. Av 212 250 / 194.-pl. Av 231 370 / 126.-pl. av 242 300 / 173.-pl. av 230 130 / 225.-pl. av 232 150 / 240.-pl. av 254         5-erlag senior               1390 / 34.-pl. av 37           10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10           5-er blandalag   2000/7.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1820/9.-pl. Av 18 1600/18.-pl. Av 22 2420 / 3.-pl. av 21!! 1360 / 15.-pl. av 17             Veteran 1     360/26.-pl. Av 54 320/31.-pl. Av 45 210/31.-pl. Av 35 260 / 34.-pl. av 44 210 / 29.-pl. av 34 210 / 30.-pl. av 31 240 / 31.-pl. av 36         Veteran 1 - lag     850/15.-pl. Av 20 610/19.-pl. Av 19 630/15.-pl. Av 15 590/20.-pl. Av 21   660 / 13.-pl. av 13 790 / 14.-pl. av 15         Veteran 2 340/43.-pl. Av 56 230/59.-pl. Av 63                       Veteran 2 lag 970/13.-pl. Av 15 1200/10.-pl. Av 14                       Uklassifisert   390/17.-pl. Av 32                     Roland Johansen Menn senior     230/149.-pl. Av 207                     5-er blandalag     880/17.-pl. Av 18                   Ronald Sagør Menn senior             160 / 219.-pl. av 230 170 / 220.-pl. av 232 170 / 235.-pl. av 254 250 / 206.-pl. av 241 200 / 278.-pl. av 296     5-erlag senior               1440 / 33.-pl. av 37     1180 / 52.-pl. av 54     10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. Av 16     5-er blandalag             890 / 17.-pl. av 17           Sindre Persen Menn senior                     230 / 265.-pl. av 296 330 / 174.-pl. av 249   5-erlag senior                     1650 / 44.-pl. av 54 1270 / 42.-pl. av 42   10-erlag senior                     2830 / 16.-pl. Av 16   Tine Hagen Damer senior           40 / 40.-pl. av 41 90 / 45.-pl. av 45 70 / 42.-pl. av 43 190 / 34.-pl. av 58         Damer 3-erlag             470 / 9.-pl. av 10 330 / 9.-pl. av 10 370 / 12.-pl. av 13         5-er blandalag           630 / 21.-pl. av 21 470 / 9.-pl. av 10 330 / 9.-pl. av 10 370 / 12.-pl. av 13       Torbjørn Rye Veteran 2         430/32.-pl. Av 79 280 / 59.-pl. av 84               Veteran 2 - lag         1160/9.-pl. Av 23 800/16.-pl. Av 21               Veteran 3 460/15.-pl. Av 49 480/12.-pl. Av 46 !!! 410/13.-pl. Av 49 310/33.-pl. Av 51                   Veteran 3 finale   180 - 660/12.-pl. Av 12 !!!                       Veteran 3 lag 910/8.-pl. Av 10 1010/7.-pl. Av 10 1000/5.-pl. Av 10 700/6.-pl. Av 6                   Uklassifisert 290/27.-pl. Av 43 310/23.-pl. Av 32 370/13.-pl. Av 34 290/25.-pl. Av 32 280 160/42.-pl. Av 45               5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1460/14.-pl. Av 15 1490/9.-pl. Av 18 1070/17.-pl. Av 18 1600/18.-pl. Av 22 630 / 21.-pl. av 21             Torbjørn Skogmo Menn senior       230/179.-pl. Av 212 340 / 149.-pl. Av 231 580/14.-pl. Av 242! 350 / 147.-pl. av 230 460 / 82.-pl. av 232 450 / 89.-pl. av 254 650 / 29.-pl. av 241! 530 / 54.-pl. av 296 460 / 96.-pl. av 249   Senior finale           1060/16.-pl- av 30!       340 - 990/NR 29 av 30!       5-erlag senior               1390 / 34.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44 1850 / 32.-pl. av 41 1650 / 44.-pl. Av 54 1270 / 42.-pl. av 42   10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. Av 16     5-er blandalag       1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 2420 / 3.-pl. av 21!! 2260 / 3.-pl. av 17!!           Torger Frøseth Veteran 2 230/56.-pl. Av 56 350/44.-pl. Av 63 160/62.-pl. Av 67 430/38.-pl. Av 73 240/68.-pl. Av 79 180 / 74.-pl. av 84               Veteran 2 - lag 970/13.-pl. Av 15 1220/10.-pl. Av 14 550/18.-pl. Av 19 1820/2.-pl. Av 25!!! 930/18.-pl. Av 23 800/16.-pl. Av 21               Uklassifisert 240/33.-pl. Av 43 270/28.-pl. Av 32 260/23.-pl. Av 34 320/22.-pl. Av 32 380 250/31.-pl. Av 45               5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15 1490/9.-pl. Av 18 1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 1210 / 18.-pl. av 21             Trude Pennock Damer senior               100 / 38.-pl. av 43 0 / 58.-pl. av 58         Damer 3-erlag               330 / 9.-pl. av 10 370 / 12.-pl. av 13


ÅRENE 2005 - 2016


ÅRENE 2005 - 2016


NM-HISTORIE for Klefstadhaugen SkotthyllklubbÅr  >>>

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005


Sted  >>>

Kristiansund kunstgress

Verdal

Sveberg skole, Malvik

Tønsåsen idr.senter, Lånke

Moan Idrettspark, Børsa

Lundamo kunstgress

Rye kunstgress

Verdal

Klett

Bjugn skøytehall

Lånke idr.bane

Verdal


Arrangør  >>>

Bolga-Bom, Røssern og Trønderlaget

Verdal

Grønberg

Korstad og Sorte

Eggkleiva

Vestsida

Klefstadhaugen

Verdal

Heimdal

Fosen krets

Bjørgmyran/Sorte

Verdal

Navn

Klasse

Resultat/plassering

Resultat/plassering

Resultat/plassering

Resultat/plassering

Resultat/plassering

Resultat/plassering

Resultat/plassering

Resultat/plassering

Resultat/plassering

Resultat/plassering

Resultat/plassering

Resultat/plassering

Anders Strand

Menn senior
200 / 212.-pl. av 232


5-erlag senior
1440 / 33.-pl. av 37


10-erlag senior
2830 / 9.-pl. av 10

Arne Larsen

Veteran 3


140/45.-pl. Av 49

140/45.-pl. Av 49

110/51.-pl. Av 51

240/37.-pl. Av 46

270 / 35.-pl. av 51

220 / 40.-pl. av 51

200 / 53.-pl. av 58


Veteran 3 - lag


270/10.-pl. Av 10

270/10.-pl. Av 10

710/5.-pl. Av 6

740/6.-pl. Av 7

530 / 6.-pl. av 7

560 / 8.-pl. av 8

500 / 11.-pl. av 11


5-er blandalag

940/22.-pl. Av 22

1210 / 18. pl. Av 21

890 / 17. pl. Av 17Uklassifisert


110/32.-pl. Av 34

110/32.-pl. Av 34


230

240 / 34.-pl. av 45

240 / 30.-pl. av 36


Asbjørn Megård

Veteran 2

230 / 61.-pl. av 67


380 / 31.-pl. av 54Veteran 2 - lag

1030 / 14.-pl. av 21

1230 / 10.-pl. av 16

1060 / 12.-pl. av 12Veteran 3

410/16.-pl. Av 49

540/5.-pl. Av 46 !!!

280/31.-pl. Av 49

240/40.-pl. Av 51

350/23.-pl. Av 46

340 / 26.-pl. av 51

240 / 36.-pl. av 51

160 / 57.-pl. av 58


Veteran 3 finale


330 - 870/9.-pl. Av 12 !!!
Veteran 3 - lag

1290/3.-pl. Av 10 !!!

1470/1.-pl. Av 10 !!!

1000/5.-pl. Av 10

700/6.-pl. Av 6

740/6.-pl. Av 7

830 / 4.-pl. av 7

840 / 3.-pl. av 8!!

500 / 11.-pl. av 11


5-er blandalag

1750/8.-pl. Av 24

1850/10.-pl. Av 15

1670/6.-pl. Av 18

1820/9.-pl. Av 18

1600/18.-pl. Av 22

1210 / 18. pl. Av 21

1360 / 15.-pl. av 17Uklassifisert

360/15.-pl. Av 43

450/11.-pl. Av 32

410/9.-pl. Av 34

290/26.-pl. Av 32

380

310 / 29.-pl. av 44

300 / 25.-pl. av 36


Asbjørn Rye

Veteran 2
460 / 29.-pl. av 60

340 / 45.-pl. av 67


260 / 45.-pl. av 54Veteran 2 - lag

1030 / 14.-pl. av 21


1060 / 12.-pl. av 125-er blandalag


1520 / 14.-pl. av 21

1360 / 15.-pl. av 17Uklassifisert


210 / 38.-pl. av 45

370 / 22.-pl. av 36Veteran 3


160 / 45.-pl. av 51

310 / 23.-pl. av 51Veteran 3 - lag


830 / 4.-pl. av 7

840 / 3.-pl. av 8!!


Bendik Lyng

Junior


200 / 13.-pl. av 16

270 / 16.-pl. av 30Junior 3-erlag


1180 / NR 1 !!! av 5

1010 / NR 3 !!! av 8


Benrik Hanger

5-er blandalag


630/21.-pl. Av 21
Uklassifisert


150/43.-pl. Av 45Bjørn Haug

Veteran 2

430/35.-pl. Av 79

460 / 24.-pl. av 84

460 / 19.-pl. av 72

440 / 34.-pl. av 60


Veteran 2 - lag

1160/9.-pl. Av 23

1220 / 8.-pl. av 21

1220 / 9.-pl. av 22

1350 / 8.-pl. av 21


5-er blandalag

1600/18.-pl. Av 22

1520 / 14.-pl. av 21

2260 / 3.pl. av 17!!Uklassifisert

380

500 / 9.-pl. av 45

440 / 13.-pl. av 36


Bjørn Wangsholm

Menn senior
160 / 239.-pl. av 249


5-erlag senior
1270 / 42.-pl. av 42


Veteran 1190 / 38.-pl. av 42Veteran 1 - lag690 / 20.-pl. av 21Veteran 2230/52.-pl. Av 67

360/48.-pl. Av 73


Veteran 2 - lag550/18.-pl. Av 19

1090/18.-pl. Av 25


1230 / 10.-pl. av 16Chris Pennock

Menn senior
250 / 193.-pl. av 232


230 / 213.-pl. av 241

300 / 231.-pl. av 2965-erlag senior
1440 / 33.-pl. av 371180 / 52.-pl. av 5410-erlag senior
2830 / 9.-pl. av 102830 / 16.-pl. Av 16


Dagfinn Klefstad

Veteran 3230 / 38.-pl. av 51Veteran 3 - lag560 / 8.-pl. av 8


Dagny Klefstad

Damer senior


290/14.-pl. Av 26
5-er blandalag


1460/14.-pl. Av 15Elin Theodorsen

Damer senior


110 / 38.-pl. av 41

250 / 30.-pl. av 45

160 / 34.-pl. av 43

180 / 36.-pl. av 58

Damer 3-erlag470 / 9.-pl. av 10

330 / 9.-pl. av 10

370 / 12.-pl. av 13

5-er blandalag


630/21.-pl. Av 21
Veteran 1 - lag660 / 16.-pl. av 17Damer veteran170 / 7.-pl. av 7


Erling A. Holm

Junior
130 / 29.-pl. av 36


Junior 3-erlag
320 / 10.-pl. av 10

Frida Hyllmark

Damer senior130 / 42.-pl. av 45Damer 3-erlag470 / 9.-pl. av 10Junior190 / 7.-pl. av 10Junior finale40 - 230/NR 10 av 10


Gudmund Klevset

Veteran 2460/18.-pl. Av 67

700/2.-pl. Av 73!!!

250/65.-pl. Av 79

370 / 38.-pl. av 84

350 / 49.-pl. av 72

350 / 43.-pl. av 60

460 / 32.-pl. av 67


420 / 23.-pl. av 54Veteran 2 finale
540 - 1240/3.-pl. Av 10!!!


Veteran 2 - lag1150/9.-pl. Av 19

1820/2.-pl. Av 25!!!

930/18.-pl. Av 23

1220 / 8.-pl. av 21

1220 / 9.-pl. av 22

1350 / 8.-pl. av 21

1030 / 14.-pl. av 21

1230 / 10.-pl. av 16

1060 / 12.-pl. av 12Veteran 3

560/6.-pl. Av 49!!!

540/3.-pl. Av 46 !!!
Veteran 3 finale

490 - 1050/4.-pl. Av 12!!!

520 - 1060/4.-pl. Av 12 !!!
Veteran 3 - lag

1290/3.-pl. Av 10 !!!

1470/1.-pl. Av 10 !!!
5-er blandalag

1750/8.-pl. Av 24

2000/7.-pl. Av 15

1670/6.-pl. Av 18

1720/11.-pl. Av 18

1910/10.-pl. Av 22

2420 / 3.pl. av 21!!

2260 / 3.pl. av 17!!Uklassifisert

430/6.-pl. Av 43


420/8.-pl. Av 34

330/21.-pl. Av 32

370

440 / 17.-pl. av 45

520 / 7.-pl. av 36


Gunnar Jacobsen

Veteran 3

190/46.-pl. Av 49

320/29.-pl. Av 46

130/48.-pl. Av 49

160/47.-pl. Av 51

90/46.-pl- av 46

170 / 44.-pl. av 51

110 / 50.-pl. av 51Veteran 3 - lag

910/8.-pl. Av 10

1010/7.-pl. Av 10

270/10.-pl. Av 10

710/5.-pl. Av 6


530 / 6.-pl. av 7

560 / 8.-pl. av 85-er blandalag880/17.-pl. Av 18

1070/17.-pl. Av 18

940/22.-pl. Av 22

1210 / 18.-pl. av 21

890 / 17.-pl. av 17Uklassifisert


290/28.-pl. Av 32

120/30.-pl. Av 34

260/28.-pl. Av 32

190

130 / 44.-pl. av 45

120 / 35.-pl. av 36


Hege T. Berntsen

Junior
10 / 35.-pl. av 36


Junior 3-erlag
320 / 10.-pl. av 10

Helge Dahl

Menn senior

470/17.-pl. Av 165 !!!

460 / 57.-pl. Av 162
Menn senior finale

390 - 860/21.-pl. Av 30 !!!

5-er blandalag

1750/8.-pl. Av 24

1850/10.-pl. Av 15Jens Klemetsaune

Menn senior
520 / 49.-pl. av 232

430 / 99.-pl. av 254

280 / 191.-pl. av 241

200 / 273.-pl. av 296

170 / 234.-pl. av 249


5-erlag senior
1440 / 33.-pl. av 37

1980 / 22.-pl. av 44

1850 / 32.-pl. av 41

1650 / 44.-pl. av 54

1270 / 42.-pl. av 42


10-erlag senior
2830 / 9.-pl. av 102830 / 16.-pl. Av 16Veteran 1

390 / 24.-pl. av 36

280 / 23.-pl. av 27

370 / 22.-pl. av 42Veteran 1 - lag


900/14.-pl. Av 16790 / 14.-pl. av 15

640 / 11.-pl. av 11

690 / 20.-pl. av 21Veteran 2

310/47.-pl. Av 56

290/52.-pl. Av 63

390/29.-pl. Av 67

690/3.-pl. Av 73!!

440/31.-pl. Av 79

390 / 37.-pl. av 84

410 / 35.-pl. av 72

560 / 10.-pl. av 60


Veteran 2-finale
380 - 1070/8.-pl. Av 10!!
510 - 1070/NR 8 av 10


Veteran 2 - lag1150/9.-pl. Av 19


930/18.-pl. Av 23

1220 / 8.-pl. av 21

1220 / 9.-pl. av 22

1350 / 8.-pl. av 21


Uklassifisert

190/36.-pl. Av 43

350/20.-pl. Av 32

210/27.-pl. Av 34

320/23.-pl. Av 32

360

480 / 11.-pl. av 45

410 / 18.-pl. av 365-er blandalag

1140/21.-pl. Av 24

1850/10.-pl. Av 15

1670/6.-pl. Av 18

1720/11.-pl. Av 18

1910/10.-pl. Av 22

2420 / 3.-pl. av 21!!

2260 / 3.-pl. av 17!!


Jim Feirud

Menn senior

100/158.-pl. Av 165

250/142.-pl. Av 162

330/87.-pl. Av 2075-er blandalag

1750/8.-pl. Av 24

2000/7.-pl. Av 15

880/17.-pl. Av 18


John Skogmo

Menn senior
520/43.-pl av 212

460 / 78.-pl. Av 231

550 / 19.-pl. av 242

540 / 38.-pl. av 230

520 / 49.-pl. av 232

580 / 27.-pl. av 254

470 / 87.-pl. av 241

410 /145.-pl. av 296Senior finale


440-990/NR 25 av 30360 - 940/NR 28 av 30

5-erlag senior
1390 / 34.-pl. av 37

1980 / 22.-pl. av 44

1850 / 32.-pl. av 41

1650 / 44.-pl. av 5410-erlag senior
2830 / 9.-pl. av 102830 / 16.-pl. Av 165-er blandalag
1720/11.-pl. Av 18

1910/10.-pl. Av 22

2420 / 3.-pl. av 21!!

2260 / 3.-pl. av 17!!Junior

570 / 1.-pl. av 14!!!

610 / 2.-pl. Av 16!!!

560 / 1.-pl. av 30!!!Junior finale

510 - 1080/NR 1 !!!

700 - 1310/NR. 2 !!!

530 - 1090 / NR. 1 !!!Junior 3-erlag


1180 / NR 1 !!! Av 5

1010 / NR 3 !!! av 8


John Strand

Menn senior
60/207.-pl. Av 212

120 / 227.-pl. Av 231

200 / 214.-pl. av 242

160 / 220.-pl. av 230

230 / 199.-pl. av 232


5-erlag senior
1390 / 34.-pl. av 37


10-erlag senior
2830 / 9.-pl. av 10


5-er blandalag
1070/17.-pl. Av 18

940/22.-pl. Av 22

1520 / 14.-pl. av 21

890 / 17.-pl. av 17Veteran 1
70/44.-pl. Av 45

170/32.-pl. Av 35

110 / 42.-pl. av 44

200 / 31.-pl. av 34

240 / 28.-pl. av 31


Veteran 1 - lag
610/19.-pl. Av 19

630/15.-pl. Av 15

590/20.-pl. Av 21


660 / 13.-pl. av 13

Jon-Arne Skogstad

Veteran 1220/46.-pl. Av 54Veteran 1 - lag850/15.-pl. Av 205-er blandalag880/17.-pl. Av 18


Kate Iversen

Damer senior


470 / 5.-pl. av 46
Damer sen. finale


270 - 740/NR 7 av 12Lars Solem

Veteran 1


270 / 24.-pl. av 27
Veteran 1 - lag


640 / 11.-pl. av 11Lars Trang

Veteran 3

280/40.-pl. Av 49

210/43.-pl. Av 46


440/22.-pl. Av 51

330/24.-pl. Av 46

90 / 50.-pl. av 51
Veteran 3 - lag

910/8.-pl. Av 10

1010/7.-pl. Av 10


710/2.-pl. Av 6


530/ 6.-pl av 7
5-er blandalag


1460/14.-pl. Av 15

880/17.-pl. Av 18

1070/17.-pl. Av 18

940/22.-pl. Av 22

630/21.-pl. Av 21
Uklassifisert90/34.-pl. Av 34

290/24.-pl. Av 32

180

170/40.-pl. Av 45Magne Rye

Veteran 3
150/48.-pl. Av 51

150/41.-pl. Av 46

330 / 28.-pl. av 51

290 / 27.-pl. av 51

140 / 58.-pl. av 58


Veteran 3 - lag
700/6.-pl. Av 6

740/6.-pl. Av 7

830 / 4.-pl. av 7

840 / 3.-pl. av 8!!

500 / 11.-pl. av 11


5-er blandalag
1070/17.-pl. Av 18

940/22.-pl. Av 22

1520 / 14.-pl. av 21

1360 / 15.-pl. av 17Uklassifisert
230/29.-pl. Av 32

220

170 / 41.-pl. av 45

270 / 28.-pl. av 36


Martin Skogmo

Junior
90/13.-pl. Av 14

Noa Gausen Feirud

Yngre junior


170/1.-pl. Av 1 !!!Ole By

Menn senior
50 / 232.-pl. av 232

150 / 238.-pl. av 254

230 / 214.-pl. av 241

230 / 263.-pl. av 2965-erlag senior
1390 / 34.-pl. av 37

1980 / 22.-pl. av 44

1850 / 32.-pl. av 41

1180 / 52.-pl. av 5410-erlag senior
2830 / 9.-pl. av 102830 / 16.-pl. Av 16Veteran 1
210 / 29.-pl. av 31

160 / 36.-pl. av 36

90 / 27.-pl. av 27

130 / 41.-pl. av 42Veteran 1 - lag


900/14.-pl. Av 16

660 / 16.-pl. av 17

660 / 13.-pl. av 13

790 / 14.-pl. av 15

640 / 11.-pl. av 11

690 / 20.-pl. av 21Veteran 2 - lag

970/13.-pl. Av 15


550/18.-pl. Av 19

1090/18.-pl. Av 25

1160/9.-pl. Av 23

800 / 16.-pl. av 21
5-er blandalag

1140/21.-pl. Av 24

1850/10.-pl. Av 15

1490/9.-pl. Av 18

1820/9.-pl. Av 18

1600/18.-pl. Av 22

1520 / 14.-pl. av 21

1360 / 15.-pl. av 17Uklassifisert

280/28.-pl. Av 43

260/29.-pl. Av 32

220/26.-pl. Av 34

520/10.-pl. Av 32

310

440 / 16.-pl. av 45

120 / 36.-pl. av 36Veteran 2

400/33.-pl. Av 56

240/57.-pl. Av 63

160/64.-pl. Av 67

390/44.-pl. Av 73

300/55.-pl. Av 79

340 / 49.-pl. av 84

290 / 60.-pl. av 72


Per Haugnes

Menn senior

140/146.-pl. Av 165

340/103.-pl. Av 162

370/65.-pl. Av 207

230/176.-pl. Av 212


280 / 177.-pl. av 242

210 / 205.-pl. av 230

300 / 173.-pl. av 232

370 / 143.-pl. av 254


280 / 245.-pl. av 296Veteran 1


370/30.-pl. Av 43

270/39.-pl. Av 54

220/38.-pl. Av 45


220 / 37.-pl. av 44

310 / 25.-pl. av 34Veteran 1 - lag


900/14.-pl. Av 16

850/15.-pl. Av 20

610/19.-pl. Av 19


590/20.-pl. Av 21
5-erlag senior
1440 / 33.-pl. av 37

1980 / 22.-pl. av 44


1650 / 44.-pl. av 5410-erlag senior
2830 / 9.-pl. av 102830 / 16.-pl. av 165-er blandalag

1140/21.-pl. Av 24

1460/14.-pl. Av 15

1490/9.-pl. Av 18

1070/17.-pl. Av 18


1210 / 18.-pl. av 21

890 / 17.-pl. av 17


Per Gunnar Skogmo

Menn senior


220 / 219.-pl. av 241

180 / 287.-pl. av 296

150 / 242.-pl. av 249


5-erlag senior


1850 / 32.-pl. av 41

1180 / 52.-pl. av 54

1270 / 42.-pl. av 42


10-erlag senior2830 / 16.-pl. Av 16Junior


370 / 7.-pl. av 16

180 / 23.-pl. av 30

180 / 25.-pl. av 36


Junior finale


410 - 780/NR 5 av 12
Junior 3-erlag


1180 / NR 1 !!! Av 5

1010 / NR 3 !!! av 8

320 / 10.-pl. av 10

Per Johan Lindgård

Veteran 3


390/24.-pl. Av 46

310/25.-pl. Av 49Veteran 3 lag


1470/1.-pl. Av 10 !!!

1000/5.-pl. Av 105-er blandalag1490/9.-pl. Av 18Uklassifisert270/21.-pl. Av 34


Ragnvald Haug

Veteran 1 - lag

630/15.-pl. Av 15

Veteran 2


640+250=890/12.-pl. Av 63 !

300/44.-pl. Av 67

340/50.-pl. Av 73

250/64.-pl. Av 79

5-er blandalag


2000/7.-pl. Av 15

1670/6.-pl. Av 18

1820/9.-pl. Av 18


Uklassifisert


440/12.-pl. Av 32

400/11.-pl. Av 34

460/13.-pl. Av 32


Veteran 2 lag


1220/10.-pl. Av 14

1150/9.-pl. Av 19

1090/18.-pl. Av 25


Veteran 3 - lag

1290/3.-pl. Av 10 !!!

Veteran 3

320/28.-pl. Av 49
Raymond Nilsen

Menn senior

390/44.-pl. Av 165

360/96.-pl. Av 162
5-er blandalag

1750/8.-pl. Av 24

2000/7.-pl. Av 15Roald Kjørum

Menn senior270 / 250.-pl. av 2965-erlag senior1180 / 52.-pl. av 5410-erlag senior2830 / 16.-pl. Av 16Veteran 1


200 / 30.-pl. av 34

200 / 30.-pl. av 34Veteran 1 - lag


200 / 16.-pl. av 17

200 / 16.-pl. av 17


Roland Jonuschies

Menn senior

140/148.-pl. Av 165


230/147.-pl. Av 207

260/166.-pl. Av 212

250 / 194.-pl. Av 231

370 / 126.-pl. av 242

300 / 173.-pl. av 230

130 / 225.-pl. av 232

150 / 240.-pl. av 254

5-erlag senior
1390 / 34.-pl. av 37


10-erlag senior
2830 / 9.-pl. av 10


5-er blandalag


2000/7.-pl. Av 15

1670/6.-pl. Av 18

1820/9.-pl. Av 18

1600/18.-pl. Av 22

2420 / 3.-pl. av 21!!

1360 / 15.-pl. av 17Veteran 1360/26.-pl. Av 54

320/31.-pl. Av 45

210/31.-pl. Av 35

260 / 34.-pl. av 44

210 / 29.-pl. av 34

210 / 30.-pl. av 31

240 / 31.-pl. av 36

Veteran 1 - lag850/15.-pl. Av 20

610/19.-pl. Av 19

630/15.-pl. Av 15

590/20.-pl. Av 21


660 / 13.-pl. av 13

790 / 14.-pl. av 15

Veteran 2

340/43.-pl. Av 56

230/59.-pl. Av 63
Veteran 2 lag

970/13.-pl. Av 15

1200/10.-pl. Av 14
Uklassifisert


390/17.-pl. Av 32Roland Johansen

Menn senior230/149.-pl. Av 2075-er blandalag880/17.-pl. Av 18


Ronald Sagør

Menn senior160 / 219.-pl. av 230

170 / 220.-pl. av 232

170 / 235.-pl. av 254

250 / 206.-pl. av 241

200 / 278.-pl. av 2965-erlag senior
1440 / 33.-pl. av 371180 / 52.-pl. av 5410-erlag senior
2830 / 9.-pl. av 102830 / 16.-pl. Av 165-er blandalag890 / 17.-pl. av 17


Sindre Persen

Menn senior230 / 265.-pl. av 296

330 / 174.-pl. av 249


5-erlag senior1650 / 44.-pl. av 54

1270 / 42.-pl. av 42


10-erlag senior2830 / 16.-pl. Av 16


Tine Hagen

Damer senior


40 / 40.-pl. av 41

90 / 45.-pl. av 45

70 / 42.-pl. av 43

190 / 34.-pl. av 58

Damer 3-erlag470 / 9.-pl. av 10

330 / 9.-pl. av 10

370 / 12.-pl. av 13

5-er blandalag


630 / 21.-pl. av 21

470 / 9.-pl. av 10

330 / 9.-pl. av 10

370 / 12.-pl. av 13
Torbjørn Rye

Veteran 2

430/32.-pl. Av 79

280 / 59.-pl. av 84
Veteran 2 - lag

1160/9.-pl. Av 23

800/16.-pl. Av 21
Veteran 3

460/15.-pl. Av 49

480/12.-pl. Av 46 !!!

410/13.-pl. Av 49

310/33.-pl. Av 51


Veteran 3 finale


180 - 660/12.-pl. Av 12 !!!
Veteran 3 lag

910/8.-pl. Av 10

1010/7.-pl. Av 10

1000/5.-pl. Av 10

700/6.-pl. Av 6


Uklassifisert

290/27.-pl. Av 43

310/23.-pl. Av 32

370/13.-pl. Av 34

290/25.-pl. Av 32

280

160/42.-pl. Av 45
5-er blandalag

1140/21.-pl. Av 24

1460/14.-pl. Av 15

1490/9.-pl. Av 18

1070/17.-pl. Av 18

1600/18.-pl. Av 22

630 / 21.-pl. av 21Torbjørn Skogmo

Menn senior
230/179.-pl. Av 212

340 / 149.-pl. Av 231

580/14.-pl. Av 242!

350 / 147.-pl. av 230

460 / 82.-pl. av 232

450 / 89.-pl. av 254

650 / 29.-pl. av 241!

530 / 54.-pl. av 296

460 / 96.-pl. av 249


Senior finale


1060/16.-pl- av 30!
340 - 990/NR 29 av 30!
5-erlag senior
1390 / 34.-pl. av 37

1980 / 22.-pl. av 44

1850 / 32.-pl. av 41

1650 / 44.-pl. Av 54

1270 / 42.-pl. av 42


10-erlag senior
2830 / 9.-pl. av 102830 / 16.-pl. Av 165-er blandalag
1720/11.-pl. Av 18

1910/10.-pl. Av 22

2420 / 3.-pl. av 21!!

2260 / 3.-pl. av 17!!


Torger Frøseth

Veteran 2

230/56.-pl. Av 56

350/44.-pl. Av 63

160/62.-pl. Av 67

430/38.-pl. Av 73

240/68.-pl. Av 79

180 / 74.-pl. av 84
Veteran 2 - lag

970/13.-pl. Av 15

1220/10.-pl. Av 14

550/18.-pl. Av 19

1820/2.-pl. Av 25!!!

930/18.-pl. Av 23

800/16.-pl. Av 21
Uklassifisert

240/33.-pl. Av 43

270/28.-pl. Av 32

260/23.-pl. Av 34

320/22.-pl. Av 32

380

250/31.-pl. Av 45
5-er blandalag

1140/21.-pl. Av 24

1850/10.-pl. Av 15

1490/9.-pl. Av 18

1720/11.-pl. Av 18

1910/10.-pl. Av 22

1210 / 18.-pl. av 21Trude Pennock

Damer senior
100 / 38.-pl. av 43

0 / 58.-pl. av 58

Damer 3-erlag
330 / 9.-pl. av 10

370 / 12.-pl. av 13
Kommentarer

Asbjørn, Asbjørn og Magne

08.10.2010 17:12

Gratulerer med 3. plassen i veteren 3

Nyeste kommentarer

08.10 | 17:12

Gratulerer med 3. plassen i veteren 3

Del denne siden