SLUTTSPILL CUP 2016

http://skotthyll.no/resultater/Sluttspillet_NC2016.pdf

ÅRENE 2005 - 2016

     
   
 
   
ÅRENE 2005 - 2016
                         
                           
                           
 
                         
NM-HISTORIE for Klefstadhaugen Skotthyllklubb          
  År  >>> 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
  Sted  >>> Kristiansund kunstgress Verdal Sveberg skole, Malvik Tønsåsen idr.senter, Lånke Moan Idrettspark, Børsa Lundamo kunstgress Rye kunstgress Verdal Klett Bjugn skøytehall Lånke idr.bane Verdal
  Arrangør  >>> Bolga-Bom, Røssern og Trønderlaget Verdal Grønberg Korstad og Sorte Eggkleiva Vestsida Klefstadhaugen Verdal Heimdal Fosen krets Bjørgmyran/Sorte Verdal
Navn Klasse Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering Resultat/plassering
Anders Strand Menn senior               200 / 212.-pl. av 232        
  5-erlag senior               1440 / 33.-pl. av 37        
  10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10        
Arne Larsen Veteran 3   140/45.-pl. Av 49 140/45.-pl. Av 49 110/51.-pl. Av 51 240/37.-pl. Av 46 270 / 35.-pl. av 51 220 / 40.-pl. av 51 200 / 53.-pl. av 58        
  Veteran 3 - lag   270/10.-pl. Av 10 270/10.-pl. Av 10 710/5.-pl. Av 6 740/6.-pl. Av 7 530 / 6.-pl. av 7 560 / 8.-pl. av 8 500 / 11.-pl. av 11        
  5-er blandalag         940/22.-pl. Av 22 1210 / 18. pl. Av 21 890 / 17. pl. Av 17          
  Uklassifisert   110/32.-pl. Av 34 110/32.-pl. Av 34   230 240 / 34.-pl. av 45 240 / 30.-pl. av 36          
Asbjørn Megård Veteran 2                 230 / 61.-pl. av 67   380 / 31.-pl. av 54  
  Veteran 2 - lag                 1030 / 14.-pl. av 21 1230 / 10.-pl. av 16 1060 / 12.-pl. av 12  
  Veteran 3 410/16.-pl. Av 49 540/5.-pl. Av 46 !!! 280/31.-pl. Av 49 240/40.-pl. Av 51 350/23.-pl. Av 46 340 / 26.-pl. av 51 240 / 36.-pl. av 51 160 / 57.-pl. av 58        
  Veteran 3 finale   330 - 870/9.-pl. Av 12 !!!                    
  Veteran 3 - lag 1290/3.-pl. Av 10 !!! 1470/1.-pl. Av 10 !!! 1000/5.-pl. Av 10 700/6.-pl. Av 6 740/6.-pl. Av 7 830 / 4.-pl. av 7 840 / 3.-pl. av 8!! 500 / 11.-pl. av 11        
  5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1820/9.-pl. Av 18 1600/18.-pl. Av 22 1210 / 18. pl. Av 21 1360 / 15.-pl. av 17          
  Uklassifisert 360/15.-pl. Av 43 450/11.-pl. Av 32 410/9.-pl. Av 34 290/26.-pl. Av 32 380 310 / 29.-pl. av 44 300 / 25.-pl. av 36          
Asbjørn Rye Veteran 2               460 / 29.-pl. av 60 340 / 45.-pl. av 67   260 / 45.-pl. av 54  
  Veteran 2 - lag                 1030 / 14.-pl. av 21   1060 / 12.-pl. av 12  
  5-er blandalag           1520 / 14.-pl. av 21 1360 / 15.-pl. av 17          
  Uklassifisert           210 / 38.-pl. av 45 370 / 22.-pl. av 36          
  Veteran 3           160 / 45.-pl. av 51 310 / 23.-pl. av 51          
  Veteran 3 - lag           830 / 4.-pl. av 7 840 / 3.-pl. av 8!!          
Bendik Lyng Junior                   200 / 13.-pl. av 16 270 / 16.-pl. av 30  
  Junior 3-erlag                   1180 / NR 1 !!! av 5 1010 / NR 3 !!! av 8  
Benrik Hanger 5-er blandalag           630/21.-pl. Av 21            
  Uklassifisert           150/43.-pl. Av 45            
Bjørn Haug Veteran 2         430/35.-pl. Av 79 460 / 24.-pl. av 84 460 / 19.-pl. av 72 440 / 34.-pl. av 60        
  Veteran 2 - lag         1160/9.-pl. Av 23 1220 / 8.-pl. av 21 1220 / 9.-pl. av 22 1350 / 8.-pl. av 21        
  5-er blandalag         1600/18.-pl. Av 22 1520 / 14.-pl. av 21 2260 / 3.pl. av 17!!          
  Uklassifisert         380 500 / 9.-pl. av 45 440 / 13.-pl. av 36          
Bjørn Wangsholm Menn senior                       160 / 239.-pl. av 249
  5-erlag senior                       1270 / 42.-pl. av 42
  Veteran 1                     190 / 38.-pl. av 42  
  Veteran 1 - lag                     690 / 20.-pl. av 21  
  Veteran 2     230/52.-pl. Av 67 360/48.-pl. Av 73                
  Veteran 2 - lag     550/18.-pl. Av 19 1090/18.-pl. Av 25           1230 / 10.-pl. av 16    
Chris Pennock Menn senior               250 / 193.-pl. av 232   230 / 213.-pl. av 241 300 / 231.-pl. av 296  
  5-erlag senior               1440 / 33.-pl. av 37     1180 / 52.-pl. av 54  
  10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. Av 16  
Dagfinn Klefstad Veteran 3             230 / 38.-pl. av 51          
  Veteran 3 - lag             560 / 8.-pl. av 8          
Dagny Klefstad Damer senior   290/14.-pl. Av 26                    
  5-er blandalag   1460/14.-pl. Av 15                    
Elin Theodorsen Damer senior           110 / 38.-pl. av 41 250 / 30.-pl. av 45 160 / 34.-pl. av 43 180 / 36.-pl. av 58      
  Damer 3-erlag             470 / 9.-pl. av 10 330 / 9.-pl. av 10 370 / 12.-pl. av 13      
  5-er blandalag           630/21.-pl. Av 21            
  Veteran 1 - lag             660 / 16.-pl. av 17          
  Damer veteran             170 / 7.-pl. av 7          
Erling A. Holm Junior                       130 / 29.-pl. av 36
  Junior 3-erlag                       320 / 10.-pl. av 10
Frida Hyllmark Damer senior             130 / 42.-pl. av 45          
  Damer 3-erlag             470 / 9.-pl. av 10          
  Junior             190 / 7.-pl. av 10          
  Junior finale             40 - 230/NR 10 av 10          
Gudmund Klevset Veteran 2     460/18.-pl. Av 67 700/2.-pl. Av 73!!! 250/65.-pl. Av 79 370 / 38.-pl. av 84 350 / 49.-pl. av 72 350 / 43.-pl. av 60 460 / 32.-pl. av 67   420 / 23.-pl. av 54  
  Veteran 2 finale       540 - 1240/3.-pl. Av 10!!!                
  Veteran 2 - lag     1150/9.-pl. Av 19 1820/2.-pl. Av 25!!! 930/18.-pl. Av 23 1220 / 8.-pl. av 21 1220 / 9.-pl. av 22 1350 / 8.-pl. av 21 1030 / 14.-pl. av 21 1230 / 10.-pl. av 16 1060 / 12.-pl. av 12  
  Veteran 3 560/6.-pl. Av 49!!! 540/3.-pl. Av 46 !!!                    
  Veteran 3 finale 490 - 1050/4.-pl. Av 12!!! 520 - 1060/4.-pl. Av 12 !!!                    
  Veteran 3 - lag 1290/3.-pl. Av 10 !!! 1470/1.-pl. Av 10 !!!                    
  5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 2000/7.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 2420 / 3.pl. av 21!! 2260 / 3.pl. av 17!!          
  Uklassifisert 430/6.-pl. Av 43   420/8.-pl. Av 34 330/21.-pl. Av 32 370 440 / 17.-pl. av 45 520 / 7.-pl. av 36          
Gunnar Jacobsen Veteran 3 190/46.-pl. Av 49 320/29.-pl. Av 46 130/48.-pl. Av 49 160/47.-pl. Av 51 90/46.-pl- av 46 170 / 44.-pl. av 51 110 / 50.-pl. av 51          
  Veteran 3 - lag 910/8.-pl. Av 10 1010/7.-pl. Av 10 270/10.-pl. Av 10 710/5.-pl. Av 6   530 / 6.-pl. av 7 560 / 8.-pl. av 8          
  5-er blandalag     880/17.-pl. Av 18 1070/17.-pl. Av 18 940/22.-pl. Av 22 1210 / 18.-pl. av 21 890 / 17.-pl. av 17          
  Uklassifisert   290/28.-pl. Av 32 120/30.-pl. Av 34 260/28.-pl. Av 32 190 130 / 44.-pl. av 45 120 / 35.-pl. av 36          
Hege T. Berntsen Junior                       10 / 35.-pl. av 36
  Junior 3-erlag                       320 / 10.-pl. av 10
Helge Dahl Menn senior 470/17.-pl. Av 165 !!! 460 / 57.-pl. Av 162                    
  Menn senior finale 390 - 860/21.-pl. Av 30 !!!                      
  5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15                    
Jens Klemetsaune Menn senior               520 / 49.-pl. av 232 430 / 99.-pl. av 254 280 / 191.-pl. av 241 200 / 273.-pl. av 296 170 / 234.-pl. av 249
  5-erlag senior               1440 / 33.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44 1850 / 32.-pl. av 41 1650 / 44.-pl. av 54 1270 / 42.-pl. av 42
  10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. Av 16  
  Veteran 1                 390 / 24.-pl. av 36 280 / 23.-pl. av 27 370 / 22.-pl. av 42  
  Veteran 1 - lag   900/14.-pl. Av 16             790 / 14.-pl. av 15 640 / 11.-pl. av 11 690 / 20.-pl. av 21  
  Veteran 2 310/47.-pl. Av 56 290/52.-pl. Av 63 390/29.-pl. Av 67 690/3.-pl. Av 73!! 440/31.-pl. Av 79 390 / 37.-pl. av 84 410 / 35.-pl. av 72 560 / 10.-pl. av 60        
  Veteran 2-finale       380 - 1070/8.-pl. Av 10!!       510 - 1070/NR 8 av 10        
  Veteran 2 - lag     1150/9.-pl. Av 19   930/18.-pl. Av 23 1220 / 8.-pl. av 21 1220 / 9.-pl. av 22 1350 / 8.-pl. av 21        
  Uklassifisert 190/36.-pl. Av 43 350/20.-pl. Av 32 210/27.-pl. Av 34 320/23.-pl. Av 32 360 480 / 11.-pl. av 45 410 / 18.-pl. av 36          
  5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 2420 / 3.-pl. av 21!! 2260 / 3.-pl. av 17!!          
Jim Feirud Menn senior 100/158.-pl. Av 165 250/142.-pl. Av 162 330/87.-pl. Av 207                  
  5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 2000/7.-pl. Av 15 880/17.-pl. Av 18                  
John Skogmo Menn senior       520/43.-pl av 212 460 / 78.-pl. Av 231 550 / 19.-pl. av 242 540 / 38.-pl. av 230 520 / 49.-pl. av 232 580 / 27.-pl. av 254 470 / 87.-pl. av 241 410 /145.-pl. av 296  
  Senior finale           440-990/NR 25 av 30     360 - 940/NR 28 av 30      
  5-erlag senior               1390 / 34.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44 1850 / 32.-pl. av 41 1650 / 44.-pl. av 54  
  10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. Av 16  
  5-er blandalag       1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 2420 / 3.-pl. av 21!! 2260 / 3.-pl. av 17!!          
  Junior                 570 / 1.-pl. av 14!!! 610 / 2.-pl. Av 16!!!  560 / 1.-pl. av 30!!!  
  Junior finale                 510 - 1080/NR 1 !!! 700 - 1310/NR. 2 !!! 530 - 1090 / NR. 1 !!!  
  Junior 3-erlag                   1180 / NR 1 !!! Av 5 1010 / NR 3 !!! av 8  
John Strand Menn senior       60/207.-pl. Av 212 120 / 227.-pl. Av 231 200 / 214.-pl. av 242 160 / 220.-pl. av 230 230 / 199.-pl. av 232        
  5-erlag senior               1390 / 34.-pl. av 37        
  10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10        
  5-er blandalag       1070/17.-pl. Av 18 940/22.-pl. Av 22 1520 / 14.-pl. av 21 890 / 17.-pl. av 17          
  Veteran 1       70/44.-pl. Av 45 170/32.-pl. Av 35 110 / 42.-pl. av 44 200 / 31.-pl. av 34 240 / 28.-pl. av 31        
  Veteran 1 - lag       610/19.-pl. Av 19 630/15.-pl. Av 15 590/20.-pl. Av 21   660 / 13.-pl. av 13        
Jon-Arne Skogstad Veteran 1     220/46.-pl. Av 54                  
  Veteran 1 - lag     850/15.-pl. Av 20                  
  5-er blandalag     880/17.-pl. Av 18                  
Kate Iversen Damer senior                   470 / 5.-pl. av 46    
  Damer sen. finale                   270 - 740/NR 7 av 12    
Lars Solem Veteran 1                   270 / 24.-pl. av 27    
  Veteran 1 - lag                   640 / 11.-pl. av 11    
Lars Trang Veteran 3 280/40.-pl. Av 49 210/43.-pl. Av 46   440/22.-pl. Av 51 330/24.-pl. Av 46 90 / 50.-pl. av 51            
  Veteran 3 - lag 910/8.-pl. Av 10 1010/7.-pl. Av 10   710/2.-pl. Av 6   530/ 6.-pl av 7            
  5-er blandalag   1460/14.-pl. Av 15 880/17.-pl. Av 18 1070/17.-pl. Av 18 940/22.-pl. Av 22 630/21.-pl. Av 21            
  Uklassifisert     90/34.-pl. Av 34 290/24.-pl. Av 32 180 170/40.-pl. Av 45            
Magne Rye Veteran 3       150/48.-pl. Av 51 150/41.-pl. Av 46 330 / 28.-pl. av 51 290 / 27.-pl. av 51 140 / 58.-pl. av 58        
  Veteran 3 - lag       700/6.-pl. Av 6 740/6.-pl. Av 7 830 / 4.-pl. av 7 840 / 3.-pl. av 8!! 500 / 11.-pl. av 11        
  5-er blandalag       1070/17.-pl. Av 18 940/22.-pl. Av 22 1520 / 14.-pl. av 21 1360 / 15.-pl. av 17          
  Uklassifisert       230/29.-pl. Av 32 220 170 / 41.-pl. av 45 270 / 28.-pl. av 36          
Martin Skogmo Junior       90/13.-pl. Av 14                
Noa Gausen Feirud Yngre junior   170/1.-pl. Av 1 !!!                    
Ole By Menn senior               50 / 232.-pl. av 232 150 / 238.-pl. av 254 230 / 214.-pl. av 241 230 / 263.-pl. av 296  
  5-erlag senior               1390 / 34.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44 1850 / 32.-pl. av 41 1180 / 52.-pl. av 54  
  10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. Av 16  
  Veteran 1               210 / 29.-pl. av 31 160 / 36.-pl. av 36 90 / 27.-pl. av 27 130 / 41.-pl. av 42  
  Veteran 1 - lag   900/14.-pl. Av 16         660 / 16.-pl. av 17 660 / 13.-pl. av 13 790 / 14.-pl. av 15 640 / 11.-pl. av 11 690 / 20.-pl. av 21  
  Veteran 2 - lag 970/13.-pl. Av 15   550/18.-pl. Av 19 1090/18.-pl. Av 25 1160/9.-pl. Av 23 800 / 16.-pl. av 21            
  5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15 1490/9.-pl. Av 18 1820/9.-pl. Av 18 1600/18.-pl. Av 22 1520 / 14.-pl. av 21 1360 / 15.-pl. av 17          
  Uklassifisert 280/28.-pl. Av 43 260/29.-pl. Av 32 220/26.-pl. Av 34 520/10.-pl. Av 32 310 440 / 16.-pl. av 45 120 / 36.-pl. av 36          
  Veteran 2 400/33.-pl. Av 56 240/57.-pl. Av 63 160/64.-pl. Av 67 390/44.-pl. Av 73 300/55.-pl. Av 79 340 / 49.-pl. av 84 290 / 60.-pl. av 72          
Per Haugnes Menn senior 140/146.-pl. Av 165 340/103.-pl. Av 162 370/65.-pl. Av 207 230/176.-pl. Av 212   280 / 177.-pl. av 242 210 / 205.-pl. av 230 300 / 173.-pl. av 232 370 / 143.-pl. av 254   280 / 245.-pl. av 296  
  Veteran 1   370/30.-pl. Av 43 270/39.-pl. Av 54 220/38.-pl. Av 45   220 / 37.-pl. av 44 310 / 25.-pl. av 34          
  Veteran 1 - lag   900/14.-pl. Av 16 850/15.-pl. Av 20 610/19.-pl. Av 19   590/20.-pl. Av 21            
  5-erlag senior               1440 / 33.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44   1650 / 44.-pl. av 54  
  10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. av 16  
  5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1460/14.-pl. Av 15 1490/9.-pl. Av 18 1070/17.-pl. Av 18   1210 / 18.-pl. av 21 890 / 17.-pl. av 17          
Per Gunnar Skogmo Menn senior                   220 / 219.-pl. av 241 180 / 287.-pl. av 296 150 / 242.-pl. av 249
  5-erlag senior                   1850 / 32.-pl. av 41 1180 / 52.-pl. av 54 1270 / 42.-pl. av 42
  10-erlag senior                     2830 / 16.-pl. Av 16  
  Junior                   370 / 7.-pl. av 16 180 / 23.-pl. av 30 180 / 25.-pl. av 36
  Junior finale                   410 - 780/NR 5 av 12    
  Junior 3-erlag                   1180 / NR 1 !!! Av 5 1010 / NR 3 !!! av 8 320 / 10.-pl. av 10
Per Johan Lindgård Veteran 3   390/24.-pl. Av 46 310/25.-pl. Av 49                  
  Veteran 3 lag   1470/1.-pl. Av 10 !!! 1000/5.-pl. Av 10                  
  5-er blandalag     1490/9.-pl. Av 18                  
  Uklassifisert     270/21.-pl. Av 34                  
Ragnvald Haug Veteran 1 - lag         630/15.-pl. Av 15              
  Veteran 2   640+250=890/12.-pl. Av 63 ! 300/44.-pl. Av 67 340/50.-pl. Av 73 250/64.-pl. Av 79              
  5-er blandalag   2000/7.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1820/9.-pl. Av 18                
  Uklassifisert   440/12.-pl. Av 32 400/11.-pl. Av 34 460/13.-pl. Av 32                
  Veteran 2 lag   1220/10.-pl. Av 14 1150/9.-pl. Av 19 1090/18.-pl. Av 25                
  Veteran 3 - lag 1290/3.-pl. Av 10 !!!                      
  Veteran 3 320/28.-pl. Av 49                      
Raymond Nilsen Menn senior 390/44.-pl. Av 165 360/96.-pl. Av 162                    
  5-er blandalag 1750/8.-pl. Av 24 2000/7.-pl. Av 15                    
Roald Kjørum Menn senior                     270 / 250.-pl. av 296  
  5-erlag senior                     1180 / 52.-pl. av 54  
  10-erlag senior                     2830 / 16.-pl. Av 16  
  Veteran 1           200 / 30.-pl. av 34 200 / 30.-pl. av 34          
  Veteran 1 - lag           200 / 16.-pl. av 17 200 / 16.-pl. av 17          
Roland Jonuschies Menn senior 140/148.-pl. Av 165   230/147.-pl. Av 207 260/166.-pl. Av 212 250 / 194.-pl. Av 231 370 / 126.-pl. av 242 300 / 173.-pl. av 230 130 / 225.-pl. av 232 150 / 240.-pl. av 254      
  5-erlag senior               1390 / 34.-pl. av 37        
  10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10        
  5-er blandalag   2000/7.-pl. Av 15 1670/6.-pl. Av 18 1820/9.-pl. Av 18 1600/18.-pl. Av 22 2420 / 3.-pl. av 21!! 1360 / 15.-pl. av 17          
  Veteran 1     360/26.-pl. Av 54 320/31.-pl. Av 45 210/31.-pl. Av 35 260 / 34.-pl. av 44 210 / 29.-pl. av 34 210 / 30.-pl. av 31 240 / 31.-pl. av 36      
  Veteran 1 - lag     850/15.-pl. Av 20 610/19.-pl. Av 19 630/15.-pl. Av 15 590/20.-pl. Av 21   660 / 13.-pl. av 13 790 / 14.-pl. av 15      
  Veteran 2 340/43.-pl. Av 56 230/59.-pl. Av 63                    
  Veteran 2 lag 970/13.-pl. Av 15 1200/10.-pl. Av 14                    
  Uklassifisert   390/17.-pl. Av 32                    
Roland Johansen Menn senior     230/149.-pl. Av 207                  
  5-er blandalag     880/17.-pl. Av 18                  
Ronald Sagør Menn senior             160 / 219.-pl. av 230 170 / 220.-pl. av 232 170 / 235.-pl. av 254 250 / 206.-pl. av 241 200 / 278.-pl. av 296  
  5-erlag senior               1440 / 33.-pl. av 37     1180 / 52.-pl. av 54  
  10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. Av 16  
  5-er blandalag             890 / 17.-pl. av 17          
Sindre Persen Menn senior                     230 / 265.-pl. av 296 330 / 174.-pl. av 249
  5-erlag senior                     1650 / 44.-pl. av 54 1270 / 42.-pl. av 42
  10-erlag senior                     2830 / 16.-pl. Av 16  
Tine Hagen Damer senior           40 / 40.-pl. av 41 90 / 45.-pl. av 45 70 / 42.-pl. av 43 190 / 34.-pl. av 58      
  Damer 3-erlag             470 / 9.-pl. av 10 330 / 9.-pl. av 10 370 / 12.-pl. av 13      
  5-er blandalag           630 / 21.-pl. av 21 470 / 9.-pl. av 10 330 / 9.-pl. av 10 370 / 12.-pl. av 13      
Torbjørn Rye Veteran 2         430/32.-pl. Av 79 280 / 59.-pl. av 84            
  Veteran 2 - lag         1160/9.-pl. Av 23 800/16.-pl. Av 21            
  Veteran 3 460/15.-pl. Av 49 480/12.-pl. Av 46 !!! 410/13.-pl. Av 49 310/33.-pl. Av 51                
  Veteran 3 finale   180 - 660/12.-pl. Av 12 !!!                    
  Veteran 3 lag 910/8.-pl. Av 10 1010/7.-pl. Av 10 1000/5.-pl. Av 10 700/6.-pl. Av 6                
  Uklassifisert 290/27.-pl. Av 43 310/23.-pl. Av 32 370/13.-pl. Av 34 290/25.-pl. Av 32 280 160/42.-pl. Av 45            
  5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1460/14.-pl. Av 15 1490/9.-pl. Av 18 1070/17.-pl. Av 18 1600/18.-pl. Av 22 630 / 21.-pl. av 21            
Torbjørn Skogmo Menn senior       230/179.-pl. Av 212 340 / 149.-pl. Av 231 580/14.-pl. Av 242! 350 / 147.-pl. av 230 460 / 82.-pl. av 232 450 / 89.-pl. av 254 650 / 29.-pl. av 241! 530 / 54.-pl. av 296 460 / 96.-pl. av 249
  Senior finale           1060/16.-pl- av 30!       340 - 990/NR 29 av 30!    
  5-erlag senior               1390 / 34.-pl. av 37 1980 / 22.-pl. av 44 1850 / 32.-pl. av 41 1650 / 44.-pl. Av 54 1270 / 42.-pl. av 42
  10-erlag senior               2830 / 9.-pl. av 10     2830 / 16.-pl. Av 16  
  5-er blandalag       1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 2420 / 3.-pl. av 21!! 2260 / 3.-pl. av 17!!          
Torger Frøseth Veteran 2 230/56.-pl. Av 56 350/44.-pl. Av 63 160/62.-pl. Av 67 430/38.-pl. Av 73 240/68.-pl. Av 79 180 / 74.-pl. av 84            
  Veteran 2 - lag 970/13.-pl. Av 15 1220/10.-pl. Av 14 550/18.-pl. Av 19 1820/2.-pl. Av 25!!! 930/18.-pl. Av 23 800/16.-pl. Av 21            
  Uklassifisert 240/33.-pl. Av 43 270/28.-pl. Av 32 260/23.-pl. Av 34 320/22.-pl. Av 32 380 250/31.-pl. Av 45            
  5-er blandalag 1140/21.-pl. Av 24 1850/10.-pl. Av 15 1490/9.-pl. Av 18 1720/11.-pl. Av 18 1910/10.-pl. Av 22 1210 / 18.-pl. av 21            
Trude Pennock Damer senior               100 / 38.-pl. av 43 0 / 58.-pl. av 58      
  Damer 3-erlag               330 / 9.-pl. av 10 370 / 12.-pl. av 13      
                     

Kommentarer

08.10.2010 17:12

Asbjørn, Asbjørn og Magne

Gratulerer med 3. plassen i veteren 3